En snabbare globalisering

MIkael 300 X 300

Aaron Hurst som skrivit boken The Purpose Economy beskriver hur globaliseringen snurrar på allt snabbare, vilket bland annat medför att vi är mer sammankopplade med andra människor än tidigare.

På det här sättet blir vi mer medvetna om allvarliga problem som många människor drabbas av i många u-länder. Det här innebär även att vi inte är fria att vända ryggen och ignorera vad vi har gjort och hur det påverkar människor runt om på jorden.

Något annat som blivit väldigt påtagligt är hur vårt ansvarslösa och imperialistiska agerande slår mycket hårt gentemot fattigare länder och kulturer. Därmed kan vi inte bara stänga ögon och öron, och därmed ignorera de katastrofer som sker utanför våra egna gränser.

Att globaliseringen snurrar på allt snabbare ser vi nu i delar av Afrika där tillgången till mobiltelefoni ökat och att en del människor därmed får möjlighet att göra sina bankärenden via mobilen. Det har medfört att många affärer nu utförs via mobiltelefoner i delar av u-länderna.

Ett annat exempel är att mongoliska nomader i Gobiöknen kan chatta med andra människor via mobiltelefoner, och att ett fåtal har kunnat installera solpanel intill sina små hyddor. I ett fåtal avlägsna afrikanska byar så har skolbarn så sakteliga kunnat få tillgång till bärbara datorer (Hurst.2014:67-68).

 

 

 

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: