Automatisering är inte lösningen på allt

MIkael 300 X 300

Automatisering och robotisering har kommit att bli modeord på senare år. Arbetsgivare och andra organisationer har kommit att vaggas in i en falsk tro på att automatiseringen är lösningen.

Men, det visar sig att automatisering inte är lösningen på allt enligt Captain Chesley “Sully” Sullenberger.

Han påpekar att automatisering kan minska arbetsbördan i vissa fall. Men, i andra situationer så kan automatisering som tillämpas när det inte är lämpligt istället leda till att arbetsbördan ökar.

Därför resonerar Captain Sullenberger som så att teknologi inte kan ersätta erfarenhet, skicklighet och gott omdöme (Sullenberg.2009:188-190).

 

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: