Den ekonomiska evolutionen – samhällets grund

MIkael 300 X 300

Allt bygger på den ekonomiska evolutionen!

Tänk på att vi en gång i tiden påbörjade förändringen från att vara jägare och samlare till att istället bli agrara jordbrukare. Detta för att få fram stabilare produktion av mat.

Sakta men säkert så växte det fram nya kunskaper kring hur man gör jordbruket mer effektivt, och mycket baserades då på jordägande.

Nästa gigantiska steg i utvecklingen kom år 1712 när den brittiska uppfinnaren Thomas Newcomen skapade den första kommersiella ångmaskinen.

Det här kom också att påverka hur länge vi lever, och år 1796 så var den förväntade livslängden 24 år. På hundra år gick vi sedan till en förväntad livslängd på 48 år.

Med den industriella revolutionen så uppfanns nya former av transporter och kommunikationer, och vi såg framväxten av den mekaniserade godstransporten.

Eftersom industrin kom att kräva mer avancerad och specialiserad arbetskraft, så kom det att ställa krav på utbyggnad av utbildningssystemet.

Den snabba industrialiseringen fick sakta men säkert också negativa konsekvenser i form av ökade skadliga utsläpp som slog mot olika djur och växtarter som i princip utrotades.

Hoppar vi sedan fram till 1900-talet så kom spelet att förändras radikalt och fokus hamnade istället på effektivitet och output. Människor blev helt enkelt besatta av att skapa och bygga mer effektiva sätt att producera saker och ting.

När vi kom att nå mitten av 1900-talet så kom marknaden att domineras av storföretag och institutioner som skapade en ny typ av arbetsplatser som byggde på hierarkier och utveckling inom dessa organisationer.

Sedan har utvecklingen snurrat på i snabb takt och med framväxten av ny teknologi så har arbetskraften återigen förändrats på så sätt att vi inte stannar hos samma arbetsgivare under hela vårt arbetsliv. I genomsnitt stannar personer idag hos en arbetsgivare i 4,5 år. Arbetet har blivit mer osäkert och marknaden för arbetskraft har blivit global (Hurst.2014:31-35).

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: