Glokalisering

MIkael 300 X 300

Begreppet glokalisering leder oss tillbaka till 1980-talet och det handlar om  företags strategier som sedan används för att anpassa företagets produkter och verksamheten i sin helhet till olika lokala marknader.

Mycket av det går i praktiken ut på att tänka globalt men att agera lokalt, vilket handlar om att vara solidarisk, och att tänka ekologiskt i samband med att man handlar (Houltz.2014:90).

 

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: