EU och cirkulär migration

MIkael 300 X 300

Det har kommit att ske en stor förändring, från den tiden då det var migration för permanent bosättning i annat land, till det som idag benämns cirkulär migration

EU-kommissionen har bland annat lyft fram att den cirkulära migrationen har kommit att erkännas därför att den kan hjälpa till att matcha utbud och efterfrågan på arbetskraft på en internationell nivå.

Dock finns det så klart utmaningar även med detta. Därför måste det enligt EU utformas på ett sätt så att det inte blir tal om en permanent flyttning.

Att folk flyttar i dåliga tider är naturligt. Forskningen visar på att det under den finansiella krisen inom EU kommit att ske en netto-utvandring mellan olika EU-länder. Bland annat så var netto-utvandringen från Irlan uppe i hela 8% bland åldersgruppen 20-30 åringar. Samma tendens har forskarna kunnat finna i Grekland, Baltstaterna, Spanien, Portugal och Italien. Under perioden januari 2011 till oktober 2012 så var det hela 1 miljon människor som lämnade Spanien, och samtidigt var det ett par hundratusen som valde att utvandra från Portugal till Angola och Mocambique.

Tidigare talades det på EU-nivå om att EU var positivt inställda till arbetskraftsinvandring, men i ljuset av den nedskärningsdoktrin som har kommit att växa fram på senare år så har det gett ny luft åt populistiska och främlingsfientliga partier (Hansen.2014:48-51).

Advertisements

Tags: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: