Den globala rörligheten

MIkael 300 X 300

De allra flesta av oss har väl hört ordet eller begreppet globalisering väldigt många gånger via media.

Mycket ingår i detta däribland det som handlar om global rörlighet. Vad ingår då i global rörlighet enligt forskarna. Det ges många olika svar på denna fråga, men de tycks vara överens om att det kan handla om rörlighet kopplat till arbetslivet, eller människor som flyr på grund av krig eller olika typer av förföljelse.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetet (EES) rådet det som sagt var en fri rörlighet för arbetskraften. Dock finns det en gräns mellan de länder som ingår i EU och de länder som inte ingår i den Europeiska Unionen. För personer som kommer från länder utanför EU så gäller fortfarande krav på både uppehållstillstånd och arbetstillstånd.

Forskarna drar också den slutsatsen att murarna in till Europa har tenderat att bli högre för arbetssökande när flera EU-länder har ekonomiska problem. Det är särskilt lågutbildade och fattiga människor som får känna på att det har blivit allt tuffare.

Handlar det däremot om personer som har relevanta kvalifikationer så är det enklare, hit hör till exempel Indiska dataingenjörer. Vi vet också att det finns en viss efterfrågan på så kallade lågbetalda jobb, vilket kan handla om jobb inom bland annat vård och omsorg.

Men, det handlar också om att företag söker sig till nya marknader, vilket blir tydligt då företag från västvärlden söker sig till Kina, Indien, Indonesien och Vietnam.

En annan utvecklingen som forskarna talar om berör vad de kallar för elitarbetarna. Dessa rör sig världsvant mellan storföretagens olika anläggningar i olika delar av världen. Samtidigt kommer lågbetalda migranter till olika EU-länder för att bland annat jobba säsongsvis inom trädgårdsarbete, jord- och skogsbruk.

I ett flertal av EU:s medlemsländer så har låglonejobben försvunnit, och flyttats utomlands. Men, det har också förekommit att nya lågkvalificerade jobb har tillkommit och då i första hand inom tjänstesektorn, så det finns inte någon entydig trend inom det här området (Isacson.2014:9-12).

 

Advertisements

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: