Minskat beroende av oljan från Gulfstaterna

Mikael

Under en mycket lång tid så har bland annat USA och andra delar av västvärlden varit mycket beroende av oljan från Gulfstaterna.

Men, med framväxten av ny teknologi så kan åtminstone USA minska sitt beroende av olja från den delen av världen.

Därmed kan ny teknologi bidra till att öka pressen på de odemokratiska och totalitära regimerna i denna del av världen.

I USA har de börjat med så kallad fracking som har öppnat upp nya gasfyndigheter. När denna teknologi sprider sig över världen, så kommer det också att bidra till framväxten av alternativa energislag.

Detta kommer på sikt att förändra världens relationer till de oljeexporterande länderna runt persiska viken.

I bästa fall leder det till ett dramatiskt fall vad gäller efterfrågan på olja från Mellan Östern, vilket kommer att påverka den delen av världen eftersom de inte har så mycket annat att erbjuda enligt Dr Aviezer Tucker som är assistant director på Energy Institute vid University of Texas.

Det här kan leda till att ett flertal av dessa Gulfstater riskerar att destabiliseras eftersom pengarna från oljeexporten har kommit att användas för att bland annat stabilisera regeringen.

De två Gulfstater som ligger mest illa till därför att de inte har något annat förutom oljan, är Saudiarabien och Kuwait. Bland annat så saknas det en utbildad befolkning och de har heller inga egna ingenjörer

Om västvärlden lyckas med att anpassa sina transportsystem och sin infrastruktur till dessa nya energiformer, så kommer de inte längre att ha något behov av tex Saudiarabien för att stabilisera världsekonomin. Det kan därmed leda till att relationerna till ett flertal Gulfstater avslutas relativt snabbt (Danahar.2015:31-32).

 

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: