USA spionerade på Sverige

MD 400 x 400

I oktober 1942 hände det märkliga att USA kallade upp Wollmar Boström som då var ambassadör i Washington. USA ville helt enkelt att Sverige skulle kalla hem sin biträdande militärattaché löjtnant Wennberg.

Sverige påpekade för USA att Wennberg inte spionerat utan att han bara använt sig av öppna källor för att på så vis få fram en hållbar helhetsbild av det rådande läget.

Sverige valde därför att kalla hem Wennberg trots att man först framfört att bristerna i första hand ligger hos USA som inte varit försiktiga vad gäller censuren.

Till saken hör också att Wennberg hade goda relationer till Tyskland vilket USA uppenbart inte gillade.

Men, hur kunde de då känna till att de diplomatiska meddelanden som Wennberg skickade från den svenska beskickningen kom att bli känt i Tyskland.

Det kom fram först senare att USA gjort inbrott på den svenska legationen i Washington. Detta har framkommit i material som finns hos NSA och som inte längre är hemligstämplat. Där fanns Wennbergs rapport hem till regeringen i Stockholm som USA helt sonika fotograferat av när de lyckats ta sig in i kassaskåpet på den svenska legationen i Washington. Dessutom framkom det att USA bland annat försett sig med de svenska kryptonycklarna till de så kallade Hagelinmaskinerna.

På grund av detta så kunde sedan USA helt obehindrat läsa  och kontrollera alla meddelanden som legationen skickade hem till Stockholm, och det var just var NSA gjorde. Dessutom lät USA samla in över 7000 telegram från den svenska legationen och från de svenska generalkonsulaten i USA (Agrell.2015:44-46).

Advertisements

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: