Telefonavlyssning i Sverige

MD 400 x 400

På grund av det oroliga omvärldsläget redan år 1939 så etablerades en ljusskygg verksamhet i Stockholm under den kryptiska benämningen “Centralkontrollen” eller CK.

Vad många då inte visste var att det här i själva verket var Stockholms telefonkontrollanstalt (TKA), och att de var toppmyndigheten för all telefonkontroll som genomfördes i riket.

Under denna tid visade sig finnas sammanlagt fem olika kontrollavdelningar, nämligen:

a) telefonkontrollen
b) postkontrollen
c) telegramkontrollen
d) radiokontrollen
e) samfärdselkontrollen

(Agrell.2015:12-15)

 

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: