De fyra grundlagarna

Mikael

Sverige har som alla förhoppningsvis vet fyra olika grundlagar.

  1. Regeringsformen
  2. Successionsordningen
  3. tryckfrihetsförordningen
  4. yttrandefrihetsgrundlagen

Tillsammans brukar de kallas för författningen eller konstitutionen.

En grundlag går att ändra, vilket kan vara viktigt att känna till. Kravet är att från det att förändringen läggs fram så krävs det två riksdagsbeslut och ett val innan förändringen träder i kraft (Bäck, Erlingsson, Larsson.2015:65).

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: