Iraks historia kan förklara kaoset

Mikael

Därför blev det kaos i Irak!

Det här kan härledas tillbaka till första världskriget då Storbritannien lurade Sharif Hussein att tro på ett oberoende arabiskt kungadöme i utbyte mot att araberna genomförde en revolt mot ottomanerna.

Men, istället så ingicks i hemlighet det så kallade Sykes-Picot avtalet år 1916 där territoriet delades upp mellan Frankrike och Storbritannien.

Britterna kom sedan att införa direktstyre, och efter freden i Versaille år 1919 så bilades nationernas förbund med ett mandat för det före detta ottomanska territorierna. Utifrån detta så skapade britterna den moderna staten Irak baserat på tre provinser från det ottomanska imperiet, nämligen Basra, Bagdad, och senare Mosul.

Det dröjde inte länge innan det uppstod ett stort missnöje mot britterna, och upplopp startade där shia, kurder och suniter gjorde gemensam sak mot britterna.

Nästa steg som vidtogs av britterna var att de introducerade en ny form av politiskt system med både parlamentarism och monarki, med en premiärminister som regeringschef, och en senat som utsågs av kungen.

Resultatet blev att britterna kom att styra Irak genom administrativa eliter, som tidigare tjänstgjort under ottomanerna, och en majoritet av dessa var sunni araber.

Tillslut valde britterna att utse Faisal, som var son till Sharif Hussein som den nya kungen. Faisal försökte sedan bygga en nationella irakisk identitet genom utbildning och armén. Han jobbade hårt för att integrera de olika folkgrupperna i den nya staten.

Under den här monarkin så kom en modern stat att växa fram med en byråkrati, en infrastruktur och en professionell armé.

Efter kung Faisal´s död år 1933, så kom monarkin att bli alltmer isolerad från folket. En kupp inträffade år 1941, och efter det så intervenerade britterna igen, för att återställa monarkin.

Efter Suezkrisen så kom den arabiska nationalismen att tillta bland officerare i Irak och då influerade av Egyptens dåvarande ledare Gamal Abdel Nasser. Dessa genomförde en militärkupp år 1958 och störtade monarkin.

Abd al-Karim Qasim som då blev ledare för Irak, och som hade en blandade bakgrund av Arab och kurd lovade reformer och en modernisering av Irak.

Qasim i sin tur störtades och dödades år 1963, och efter ett antal kupper och instabila regeringar så kom Baath partiet fram och erbjöd Irakierna stabilitet, när de slutligen tog makten år 1968. De byggde upp en enpartistat, expanderade byråkratin, och förde in hela civilsamhället under sin kontroll.

Bakom tronen fanns under en längre tid Saddam Hussein, som blev President år 1979, och då tillsatta delar av sin klan från hemstaden TIkrit på olika maktpositioner, och utifrån detta etablerade han en elit baserade på sunni och där lojalitet byggde på släktskap (Sky.2015:38-39).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: