Att förstå Japan

Mikael

En stor skillnad mellan Sverige och Japan, är att i Sverige så visar man respekt medan i Japan är det vördnad som gäller.

När människor möter varandra i Japan så går man inte fram och tar i hand, utan man bugar artigt. I Japan så anses det bästa sättet att visa vördnad för någon att lämna den personen i fred.

Helt enkelt lämnar man den personliga ytan i fred för att visa vördnad för den man möter, beroende på att I Japan så har folk ont om utrymme eftersom det bor så många i Japan.

Om man ens försöker hälsa genom att ta i hand, så anses det väldigt påträngande,  och därför är det som så att visa återhållsamhet eller enryo som det heter på Japanska, något som värderas högt.

I Japan styrs mycket av antagandet att  utrymme och tid är vad människor vill ha.

En stor skillnad när vi jämför USA med Japan, är att  mord är 10 gånger vanligare per capita i USA än i Japan. Detta visar en undersökning som genomförts av the United Nations Office on Drugs and Crime.

I en annan rapport från år 2010 så var antalet fall av misshandel var 10-15 gånger högre i USA än i Japan. Våldtäkter var hela 20 gånger vanligare i USA än i Japan, och rån var hela 36 gånger vanligare i USA än i Japan.

Tittar vi sedan på antalet poliser per capita, så har de bara 1/3 så många poliser i Japan som i USA, och 1/5 så många domare som i USA. Dessutom har de bara 1/20 så många fängelseplatser som i USA.

Hur kommer det sig då att det ser ut så här i Japan?

Det har med Confucianismen att göra, som är mer av en etisk kod än en religion, och det är i princip inbyggt i varje japans liv. Varje individ har nämligen ansvar för att samhället ska fungera.

Harmoni, eller wa som det heter på japanska är en helt central värdering, och ansvaret för detta lärs ut i skolan precis som läsning, geografi och matematik.

Vem är det då som utför polisarbetet, jo det är den enskilda individens samvete. Därför lyckas de också skapa och leva i ett harmoniskt samhälle där man inte kommer i vägen för varandra.

Japan är helt enkelt ett samhälle som sätter helheten före individen. Det är ett traditionellt, vertikalt samhälle med starka moraliska koder.

Shintoismen är en distinkt och historisk japansk religion.

Japans största problem är att de har mycket höga självmordstal jämfört med andra industrialiserade länder.

Något som man får hålla ögonen på bland unga människor är det som benämns hikikomori, som innebär att unga människor och då i första hand pojkar/män isolerar sig på sina rum under åtminstone 6 månader, och i vissa fall kan det pågå i åratal. Detta pågår därför att unga pojkar ofta känner sig pressade av de extremt höga krav som finns vad gäller att prestera. För, tyvärr är det här med att prestera inbyggt i det japanska samhället.

Det är ett sätt för unga pojkar att vara rebelliska, dvs de drar sig undan helt och hållet, jämfört med motsatsen i USA där rebelliskt beteende snarare kännetecknas av att vara relativt aggressivt (Helgoe.2013:85-89).

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: