En reformagenda mot trakasserier och hat på nätet.

I den rykande färska boken Hate Crimes In Cyberspace som skrivits av Danielle Keats Citron så presenterar hon sina tanker kring hur det här skulle kunna se ut. Till en början så är det helt grundläggande med rättsliga reformer för att täcka de underskott och den frånvaro av regleringar som existerar idag.

Bland annat föreslår hon en skärpning av straffrätten, och även vissa skärpningar av civilrätten för att kunna avskräcka och bestraffa de som trakasserar på nätet. På delstatlig nivå så bör lagar mot trakasserier och stalkning täcka alla de delar som ingår i övergrepp/abuse oavsett hur det görs, dvs oavsett teknik som används. Hon föreslår också att det blir kriminellt att sprida bilder som kan upplevas som kränkande och som individen själv inte gett sitt tillstånd till att de sprids.

Civilrätten bör stärkas för att täcka det som kallas för “bias motivated” cyberstalking. Detta därför att idag är så inte fallet. Detta behöver genomföras för att det ska inte vara möjligt att skada någon annan och på det sättet beröva honom/henne de möjligheter de skulle ha haft utan dessa trakasserier och stalking. Något annat som författaren tar upp är möjligheten för den utsatta att kunna stämma de som trakasserar och det anonymt, och detta för att skydda sin riktiga identitet.

För att göra reformagendan innovativ så behöver man gå längre än att fokusera på de personer som trakasserar och istället lägga fokus på de onliine service providers som erbjuder en plattform för stalking, trakasserier och pornografiska bilder. Vad gäller arbetsgivare så föreslår författaren att man inför vissa procedurregler som ger ett grundläggande skydd. Det skulle fungera som så att innan arbetsgivare kan tillämpa negativa sökresultat mot en anställd så ger man de drabbade en möjlighet att förklara (Keats Citron.2014:25).

profil 3

Advertisements

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: