Att vara öppen för individuella skillnader räcker inte

I den rykande färska boken The Culture Map – Breaking Through The Invisible Boundaries of Global Business, som har skrivits av Erin Meyer så lyfter hon redan tidigt i boken fram att det inte räcker för den enskilda individen att vara öppen för skillnader hos andra individer. Hon resonerar som så att i dagens globala värld där många arbetar över landsgränser under årtionden och ofta reser i arbetet, så är de fortfarande omedvetna och oinformerade om hur kulturer påverkar dem.

Som världen ser ut idag så är det miljoner människor som jobbar i globala miljöer, men av någon anledning så ser de på saken utifrån sitt eget kulturella perspektiv och ofta antar de att alla skillnader, kontroverser och missförstånd är baserade i personligheterna. Många som har goda intentioner glömmer under resans gång bort att utbilda sig själva om kulturella skillnader, och detta därför att de tror att det räcker med att fokusera på individuella skillnader. Men enligt författaren är det inte tillräckligt.

Istället för att tala om kulturer så är det viktigt att bedöma människor som individer, och inte som en produkt av sin miljö.

Olyckligtvis, så har detta synsätt förhindrat tusentals människor från att lära sig om vad de behöver för att nå sina mål. Problemet är nämligen det att om du som individ går in i en interaktion och antar att kultur inte spelar någon roll så är risken mycket stor att du kommer att se på andra utifrån din egen kulturella lins, och därmed riskerar du att bedöma eller missbedöma deras agerande.

Visst är det så att alla individer är olika, men när du jobbar med människor från olika kulturer så är det helt centralt att du inte gör antaganden om individens karaktärsdrag utifrån var personen kommer ifrån.

Om du jobbar för ett företag eller en organisation och där framgången avgörs av er förmåga att arbeta med människor från andra länder, så behöver du som individ uppskatta de kulturella skillnader som detta medför, samtidigt som du respekterar individuella skillnader. För, författaren påpekar avslutningsvis att kulturella mönster vad gäller beteende och vad vi tror kommer i sin tur att påverka vad vi ser, vad vi tänker, och vårt agerande (Meyer.2014:12-14).

profil 3

Advertisements

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: