Trakasserier på nätet och de som drabbas av det tas inte på allvar!

I den rykande färska boken “Hate Crimes In Cyberspace” så skriver Danielle Keats Citron att beskedet som ges till de som drabbas av trakasserier på nätet är att inget ska eller bör göras åt problemet. Både journalister, bloggare, vanligt folk, och representanter för rättssystemet uppmanar istället de drabbade att ignorera trakasserierna.

Det förekommer också situationer där de som har drabbats skuldbeläggs. I en del fall så är det till och med som så att om de drabbades öker juridisk hjälp så blir de anklagade för att försöka inskränka yttrandefriheten på nätet. Författaren lyfter också fram att de sociala attityderna har förhindrat hårda och tydliga svar på dessa trakasserier.

Många väljer därför att inte rapportera trakasserier till polisen därför att de antar att ingen kommer att göras, och tyvärr visar det sig att i många fall har de helt rätt. Varför agerar då inte polis och rättsväsende mer handfast?. Här påpekar Keats Citron (2014) att en orsak är brist på träning i de lagar och regler som gäller, och detta eftersom många poliser inte förstår de federala och delstatliga lagarna.

Istället gör polisen fel som rekommenderar dessa individer att gå ut och köpa en skjutvapen och att stämma de som trakasserar som ett civilrättsligt mål. Det finns dessutom stor okunskap och brist på läsförståelse kring det som berör Internet, vilket en del poliser verkar vara helt immuna mot. Ett annat svar som ges är att en del poliser inte ingriper när det kommer in anmälningar därför att det anses vara för personligt, eller för besvärligt att ens ta tag i. Istället får de drabbade rådet av polisen att stänga av datorn därför att “boys will be boys” (Keats Citron.2014:19-20).

profil 3

Advertisements

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: