Att svara på kommentarer i sociala medier

Guy Kawasaki och Peg Fitzpatrick har skrivit den rykande färska boken The Art of Social Media – Power TIps for Power Users. De har bland annat tagit upp ett resonemang kring att svara på kommentarer i sociala medier. Första steget som de rekommenderar oss användare är att använda rätt verktyg, vilket handlar om att ha koll på kommentarer på Google+, LinkedIn, Pinterest och Instagram.

Nästa steg är att ha koll på kommentarer som kan dyka upp i ens Twitterflöde. Hur görs då det här på enklaste sätt?. En rekommendation är att sätta upp en search på sitt eget namn, och det börjar med @twitternamn. På Twitter finns det också en inställning för avancerade sökmöjligheter. Du går upp till sökrutan och skriver “advanced search”. Då får du fram en meny på högerkanten. Längst upp står det med fet text ALLT. Då går du ner till avancerad sökning som du klickar på en gång.

I den avancerade sökningen så kan du söka på ord, namn, platser, datum och annat. Där måste du själv definiera vad det är du vill ha för avancerade sökinställningar på Twitter.

Kawasaki & FItzpatrick rekommenderar också att du använder mentions istället för hashtags. Så när du vill kommentera något hos någon så använder du symbolen @twitternamn.

Hur du som användare bör förhålla dig till andra användare, är att utgå ifrån att de är goda innan det har bevisats att de är onda. Lika viktigt är att hålla en positiv ton, och det gäller oavsett illa motparten uppför sig. Eller som vi säger på engelska always take the high road därför att vinna ordkriget handlar alltid om att visa trovärdighet och professionalitet framför att vinna till vilket pris som helst.

Något annat som är värt att tänka på är att ibland kan det vara värt att vara överens om att man inte är överens. När du möter någon som uttrycker en negativ åsikt, så bemöt det genom att ställa en fråga eller två, och då fråga om personen har en egen erfarenhet av det som frågan handlar om.

Ordväxlingen / ordkriget kan enligt Guy Kawasaki liknas vid en match i amatörboxning i tre ronder. Det börjar med att du skriver en kommentar, sedan ringer klockan för första ronden. Då är det motpartens tur att kommentera. Sedan ringer klockan för andra ronden, och då blir det din tur att svara på det som motparten har skrivit som kommentar. Sedan i tredje ronden så är det motpartens tur att kommentera/svara på din kommentar. När sedan klockan ringer efter tredje ronden då är matchen över (end of fight).

Om allting annat skulle misslyckas så finns det en allra sista utväg, nämligen att ignorera, ta bort, blockera, eller att rapportera den som trollar / trakasserar dig. Du har nämligen inte någon moralisk skyldighet att engagera dig, och du som användare vinner inte något på att sjunka till deras nivå (Kawasaki & Fitzpatrick.2014:70-79).

profil 3

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: