Kort och koncist i sociala medier

Ska du skriva något relevant i sociala medier?. Tänk då på att kort och koncist alltid vinner över långt och verbalt.

På Google+ så rekommenderas du att skriva max 2-3 meningar. På Facebook bör du hålla dig till under 100 tecken. På Twitter gäller i dagsläget max 140 tecken. För created content så rekommenderas max 500 till 1000 tecken (Kawasaki & Fitzpatrick.2014:46). 

profil 3

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: