SEO och nyckelord

Ett nyckelord eller en fras är något som användaren matar in i sökmotorn, eller genom att använda Facebook, Twitter, eller LinkedIn. Fraser med som består av fler än tre nyckelord benämns long-tail keywords. Användaren rekommenderas att kombinera både korta sökord i kombination med flera olika sökord. Fördelen med att använda sig av long-tail keywords är att de är mer nichade och då är konkurrensen inte lika hård. Att använda enstaka sökord är bra därför att sökvolymen är större. Författaren rekommenderar att du som användare skapar en nyckelordsstrategi. Hur gör man då det?. (1) skapa en lista med 3-5 sökord som är relevanta för just ditt företag, (2) välj ut de sökord som är baserade på svårighetsgrad och relevans, (3) Designa och optimera din websajt runt dina sökord (Marcovici.2014:56-58).

profil 3

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: