Gulfstaterna – USA och Iran!

Bitte Hammargren hjälper oss att förstå den komplicerade situationen runt Persiska viken. Det finns sedan år 2013 ett stort misstroende mot USA från i första hand Saudi Arabien, och det kan i sin tur härledas tillbaka till 9/11 – 2001. 5 av de som flög kapade flygplan in i World Trade Center respektive Pentagon var från Saudi Arabien.

Att President Obama dessutom på senare tid kommit att mjuka upp förhållningssättet till Iran gör att ledningen i Saudi Arabien betraktar i dagsläget sin relation till USA som ett så kallad nollsummespel, då de envist håller fast vid att antingen är det vi eller så är det Iran.

Saudi Arabien har under en mycket lång tid gjort sig själv till försvarare av det som kallas för den sunniislamiska världen, och de har ett politiskt språkbruk som kan uppfattas som sekteristiskt gentemot shiaislam. Kuwait, Qatar och Oman däremot ser INTE sig själva som försvarare av den sunniislamiska världen, och har därmed lyckats bättre i sitt förhållningssätt till regimen i Iran.

Kuwait har dessutom en minoritet shiamuslimer och en majoritet sunnimuslimer, och de har därför inte något intresse att spä på konflikterna mellan dessa två grupper, samtidigt som de har en stor och mycket omfattande handel med Iran. Saudi Arabien däremot har inte någon handel med Iran, vilket visar sig leda till att de har lättare för att blåsa upp motsättningarna mellan Shia och Sunni. Det är något som lyfts fram av Madawi al-Rasheed som är Professor vid London School of Economics and Political Science (Hammargren.2014:20-22).

profil 3

Tags: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: