Läsa för att försöka förstå

Vi lever uppenbart i en mycket komplicerad värld och då behöver vi mer kunskap för att försöka förstå det som sker. Vad som är klart i dagsläget är att det aldrig går att tolerera eller acceptera politiskt våld och terrorism.

Dock måste vi vara mycket försiktiga och inte dra alla över en kam. Detta därför att det ofta rör sig om en liten grupp personer med väldigt radikala åsikter. Det handlar således inte om att alla från en viss religion har den typen av åsikter. Därför manar jag till försiktighet och att inte överreagera på dagens fruktansvärda händelse genom att peka med hela handen mot alla muslimer.

Många skeenden handlar ofta om mycket komplexa samband, och många av dessa kan härledas långt tillbaka i tiden. Dit hör tex det politiska våld som kom att ske efter avkolonialiseringen i Afrika. Detta därför att de kolonialherrar som drog upp gränserna gjorde det utan att ta hänsyn till hur verkligheten ser ut på marken. Resultatet blev att de lämnade efter sig ett kaos och där minoriteten tidigare förtryckt majoriteten.

Mellan Östern är en komplex del av världen med både olika etniska och religiösa grupper, men även gamla konflikter som handlar om hur rikedomar från export av råvaror fördelas. De som bodde där rikedomarna hämtades ifrån för export, fick ofta inte del av inkomsterna, vilket medförde stor ilska bland de som lever där. I vissa fall fick de bara en minimal ersättning, och det här tog inte makthavarna tag i, utan de underblåste konflikterna istället.

Även vi i Europa har haft våra konflikter, däribland den mycket långvariga konflikten på Nordirland. Det tog ungefär 50 år innan det blev fred där. Under denna konflikt fick många människor sätta livet till beroende på terrorism från IRA. Konflikten på Nordirland handlade om två saker, rika mot fattiga, och katoliker mot protestanter.

Det finns mycket kunskap att söka både i olika böcker, rapporter, och ute bland forskare på våra universitet och högskolor. På Försvarshögskolan i Stockholm finns tex en av världens ledande experter på Internationell Terrorism, nämligen Magnus Ranstorp. Innan han tillträdde tjänsten på Försvarshögskolan så var han expert på internationell terrorism vid St. Andrews Universitetet i Skottland.

Som omvärldsbevakare så läser jag mycket böcker och rapporter inom olika ämnen. För, det behövs eftersom medierna i princip aldrig ger hela bilden, eller ger en mycket onyanserad bild. Detta därför att en del journalister låter sin politiska övertygelse färga sin rapportering.

profil 3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: