Så förändras drömmen om livskvalitet

Jeremy Rifkin tar upp att det nu pågår en förändring vad gäller våra drömmar om livskvalitet. Han börjar sitt resonemang med att den tredje industriella revolutionen förändrar vår syn och känsla för relationer. Det som sker är att vi nu går från fokus på “jag” till att istället ha ett gemensamt ansvar för våra medmänniskor. Detta därför att vi nu börjar se vårt gemensamma ansvar. Som exempel använder han området energi, och hur vi kan dela med oss av den förnybara energi som vi producerar så att fler får del av dessa resurser och dess fördelar. Dessutom har medvetenheten om att vi nu är mer sammanlänkade än tidigare, och sakta växer det fram en ny dröm om livskvalitet och det i första hand bland ungdomarna. Detta nya sätt att se på livskvalitet baseras på gemensamma intressen, mer sammanflätade relationer, och att fler människor och länder är ömsesidigt beroende av varandra. Nästa steg han tar i sitt resonemang handlar om friheten, och där påpekar Rifkin att vi inte längre når verklig frihet genom att vara fullständigt oberoende av andra människor och att varje människa inte är en “ö”, och att verklig frihet får vi genom ett djupare deltagande tillsammans med andra människor. Om frihet optimeras så kan det mätas genom den rikedom och mångfald som ens erfarenheter och de sociala banden ger oss. Denna nya dröm om livskvalitet kan enligt Rifkin bara nås genom kollektiv erfarenhet, och att det därför inte är möjligt att uppskatta livskvalitet genom att isolera sig och exkludera andra människor (Rifkin.2011:221-222).

profil 3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: