Bortom höger mot vänster – yngre ungdomars politiska mindset

Jeremy Rifkin berör det här med “bortom höger och vänster” i sin bok: The Third Industrial Revolution. I denna bok påpekar han bland annat att ungdomar under 20 år inte längre framhäver sina ideologiska övertygelser, och att ideologierna därmed håller på att försvinna. Det som lyfts fram av Rifkin är bland annat att unga människor inte länge är intresserade av att debattera de centrala poängerna inom kapitalismen, socialistisk ideologi, eller de många olika nyanserna av geopolitisk teori.

Deras politiska lutning är nämligen konfigurerad på ett helt annat sätt. Han hänvisar också till att deras forskning visar på något de länge misstänkt nämligen att ungdomars politiska mindset ser annorlunda ut än tidigare generationers politiska mindset.

Detta märks särskilt kring de yngre ungdomarnas uppfattning om politiska ledare och hur de socialiserade via internetkommunikation. Ungdomarnas politiska förhållningssätt fokuserar allt mindre på höger mot vänster, och de fokuserar istället på det centraliserade och det auktoritära kontra omfördelad kapitalism och samverkan mellan människor. Den generation som växt upp med Internet som kommunikationsmedel har istället en tendens att dela upp världen i människor och institutioner som använder en sluten/hierarkisk modell (top-down) och där bland annat programvaror styrs av licenser. Detta ställer de mot de som förespråkar mer av öppenhet / transparens och ett öppet tänkande (Rifkin.2011:139).

profil 3

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: