En ekonomi för samverkan

Den framväxande tredje industriella revolutionen är uppbyggd kring förnybar energi som delas av många och som kan finnas på många olika platser. För det mesta är dessa energikällor gratis, däribland sol, vind, vatten, biomassa och vågkraft. Dessa energislag kan samlas in på miljontals lokala platser och kan sedan spridas till väldigt många tack vare så kallade smarta elnät. Den distribution som det är tal om kräver samverkan istället för den gamla hierarkiska kommando- och kontroll versionen. Den här typen av omfördelad kapitalism leder i sin tur till delade resurser och rikedomar.

En annan förändring är steget från marknadsstyrda till nätverksstyrda affärsorganisationer. Den tidigare problematiska relationen mellan köpare och säljare ersätts nu med en ny form av relation som bygger på samverkan mellan de som fördelar resurser och de som nyttjar resurserna. Vi går från självintresse till ett gemensamma intressen. VI ser också hur vi går från licensstyrda produkter och information till mer av öppenhet och kollektivt förtroende.

Inom ett flertal industrier så ser vi nu hur nätverk konkurrerar med den gamla tidens affärsverksamheter som styrs med hjälp av licenser och mycket begränsad tillgång till information. De traditionellt marknadsstyrda företagen får nu det allt tuffare, då konkurrenter dyker upp inom olika branscher och områden. Den gamla tidens marknadsstyrda företag var inte alls beredda när tex Microsoft fick  konkurrens av Linux. Linux kom att bli en av de första open-source gemenskaperna. Denna gemenskap består av tusentals mjukvaruprogrammerare som samverkar, och delar med sig av sin tid och sin expertis för att förbättra och fixa till buggar i olika mjukvaror så att dessa kan användas av miljontals användare.

Med tiden så har hundratals globala företag, däribland Google, IBM, US Postal Service, och Conoco kommit att gå med i denna nya gemenskap som baserats på Linux open-source.

Idag existerar det nätverk för att dela musik, videos, medicinsk information, resetips, och tusen andra intressen. Nya sökmotorer som Google, och sociala nätverkssajter som Facebook och MySpace har kommit att förändra hur vi arbetar och leker. På bara 15 år så har tiotusentals nätverk för sociala medier med tillhörande gemenskaper kommit att nå miljoner och hundratals miljoner användare. På det här sättet så har det skapats nya plattformar för att skapa och dela bland annat kunskaper, vilket medfört att kreativiteten kommit att ta fart och det har gynnat klimatet för nya innovationer (Rifkin.2011:115-116).

profil 3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: