Att ställa om till grön och hållbar energi

Jeremy Rifkin beskriver hur gröna bostadslån skulle kunna hjälpa till att ställa om fastigheter till grön och hållbar energi. Han påpekar bland annat att banker och bolåneföretag skulle kunna erbjuda lägre räntor till företag och hushåll som installerar solpanel på taket. Om vi utgår ifrån att det tar 8-9 år innan anläggningen tjänat in vad det kostat att installera solenergianläggningen, så skulle ett bolån som löper på 20 år medföra alt fastigheten blir självförsörjande på energi under de sista 11 åren av bolänet. De besparingar som solenergin innebär varje månad, och som leder till billigare elräkningar skulle kunna räknas av mot bolånet och utgöra basen för sänkta räntor på lånet (Rifkin.2011:46).

profil 3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: