DE STORA EKONOMISKA FÖRÄNDRINGARNA

Jeremy Rifkin som skrivit boken The Third Industrial Revolution – How Lateral Power is transforming energy, the economy, and the world, resonerar som så att stora ekonomiska förändringar sker när nya kommunikationsteknologier samverkar med nya energisystem.

De nya formerna för kommunikation har kommit att bilda ett nytt sätt att organisera och leda mer komplexa civilisationer, och det görs möjligt genom nya energikällor.

Den nya infrastruktur som växer fram gör både tid, gränser mindre relevant, samtidigt som det innebär att det blir mycket enklare att länka samman människor och marknader på olika ekonomiska sätt.

Infrastruktur är inte något statiskt som utgör en förutbestämd grund för all ekonomisk aktivitet. Istället fungerar det som så att infrastruktur fungerar som en organisk relation mellan kommunikationsteknologier och energisystem som bidrar till att skapa en mer levande ekonomi.

Kommunikationsteknologi kan liknas vid nervsystemet som håller koll på, koordinerar och leder de ekonomiska organismerna, och energisystemet är blodet som möjliggör cirkulation genom det politiska systemet, som i sin tur omvandlar det som naturen skapat till varor och tjänster. Det i sin tur leder till att ekonomin hålls vid liv och tillväxt blir möjligt.

Infrastruktur är helt enkelt ett levande system som för samman en större mängd personer i vad som kan betecknas som mer komplexa ekonomiska och sociala relationer.

Det som nu sker är en sammankoppling av den internetbaserade informationsteknologin och olika former av förnybarenergi, vilket leder oss in i den tredje industriella revolutionen (Rifkin.2011:33-36).

profil 3

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: