Krishantering i de sociala medierna och i den digitala världen!

En studie som genomfördes år 2013 visade på att alla inrapporterade kriser kom att sprida sig mycket snabbt inom en timme, och 2/3 av alla kriser spred sig snabbt, och då inom 24 timmar. Trots att många företag har traditionella planer för krishantering, så visar det sig att de inte är förberedda på att hantera en kris i den sociala sfären, tex i de sociala medierna.

Det nämns bland annat att hela 50% av de professionella kommunikatörerna tror att organisationer inte är förberedda på ett relevant sätt, och att hela 94% anser att de brister som finns kring hur man bör hantera en kris online leder till att företag och organisationer hamnar i en situation som beskrivs som “trial by Twitter”.

Konrad Palubicki från Edelman Digital i Seattle har utvecklat de fem viktigaste stegen för krishantering i den ditiala världen. De fem stegen är: (1) förbered er innan krisen, (2) identifiera var krisen har sitt ursprung, (3) utvärdera eventuella konsekvenser, (4) stoppa blödandet / krisen genom att agera snabbt så inte krisen förvärras, (5) lär er från krisen, då alla kriser är ett tillfälle för lärande då det innebär nyttiga insikter och erfarenheter inför framtiden (Luttrell.2015:157-162).

profil 3

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: