En hållbar policy för sociala medier

Enligt Regina Luttrell som skrivit boken “Social media – Hot to engage, share, and connect” så bör en hållbar social media policy kännetecknas av följande karaktär:

(1) förtroende och respekt – en god policy bygger på att det finns ett grundläggande förtroende och det är viktigt att en sådan här policy skapar en positiva atmosfär där medarbetarna är fria att dela med sig av sina personliga åsikter samtidigt som de respekterar andras åsikter. Detta för att undvika att det skapas rädsla.

(2) värderingarna styr – när en policy utarbetas så är det viktigt att de utgår ifrån företagets grundläggande värderingar och företagets kultur.

(3) anpassningsbar – företag och organisationer måste kunna anpassa sig till potentiella förändringar som sker över tid.

(4) undvik nolltolerans – undvik att använda ord som alltid, måste, ska och aldrig. Detta därför att en policy som kännetecknas av nolltolerans ofta är mycket problematisk att upprätthålla.

(5) fri från jargong och pladder – undvik avancerat tekniskt eller juridiskt språkbruk, och försök istället att ta fram en policy som fungerar för hela organisationen.

(6) medvetenhet och förstånd – företagets policy måste vara skriven på ett sådant sätt att de anställda inte behöver ha en referensbok för att förstå vad som gäller.

(7) vänlig – företagets policy bör formuleras på ett sådant sätt att den uppmuntrar till aktivt deltagande,

(8) konsekvent – en bra policy är konsekvent rakt igenom så att tillämpningen och genomförandet av denna policy blir konsekvent.

(9) tydliga konsekvenser – det är viktigt att de anställda förstår vilka åtgärder som företaget kommer att vidta om någon anställd bryter mot någon del av denna policy. Om företaget mot förmodan måste vidta åtgärder så är det centralt att det hanteras på ett rättssäkert sätt gentemot den eller de personer som bryter mot företagets policy, och att dessa personer också får möjlighet att presentera sin version av vad som har hänt (Luttrell.29015:176-177).

profil 3

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: