Slutet på den 2:a industriella revolutionen

Författaren Jeremy Rifkin, som också är President för The Foundation on Economic Trends talar om The Endgame for the second industrial revolution.

Det han gör är att koppla samman ekonomisk utveckling med det ökande oljepriset. Redan 2001 presenterade han forskning som visade på att oljekrisen var på riktigt, och att oljepriset skulle kunna stiga till över 50 dollar / barrel (fat) inom ett fåtal år. Men, många tog honom inte på allvar utan viftade undan hans argument. Men, det dröjde inte många år förrän det visade sig att han hade helt rätt. I mitten av år 2007 så steg oljepriset till över 70 dollar / fat. I juli månad år 2008 så slog oljepriset sedan rekord och världsmarknadspriset var då uppe i 147 dollar / fat.

Med tanke på den prisökning som skett på olja från 24 dollar till 147 dollar / fat så känns det ju konstigt att vi har byggt upp hela länder och produktionen på just tillgång till billig olja, och fossila bränslen.

Redan när oljepriset gick upp över 100 dollar / fat så började spontana protester att ske och i vissa fall bröt allvarliga oroligheter ut.

Med vetskapen om att 40% av mänskligheten lever på ungefär 2 dollar per dag eller mindre, så kan en förändring av oljepriset leda till omfattande oroligheter runt om i världen. År 2008 så ökade priset på soyabönor och barley dubbelt så mycket, priset på vete hade tredubblats, och priset på ris hade femdubblats.

Det här medförde att rädslan ökade bland medelklasskonsumenter i den fattiga delen av världen på grund av det stigande oljepriset och det stigande priset på ris. Detta då ris är en av de viktigaste basvarorna i många av dessa länder. Samtidigt började bensinpriset och elpriset att skena i denna del av världen.

År 2008 slog sedan den globala finanskrisen till, och den globala ekonomin tvärbromsade och kollapsade.

I juli 2008 inträffade sedan det som Jeremy Rifkin kallar för peak globalization. Rifkin förstod till skillnad från många andra att vi hade nått en gräns för global ekonomisk tillväxt inom det nuvarande ekonomiska systemet som är så beroende av olja och andra fossila bränslen. Att vi nått en slutpunkt för globaliseringen beror på global peak oil per capita. Peak oil produktion uppstår enligt Jeremy Rifkin när hälften av alla oljereserver redan har använts.

Redan år 1956 så slog M. King Hubbert larm och varnade för just situationen med peak oil. Men, då ignorerades han och blev i princip hånade av alla andra. Men, hans antagande om att peak oil kommer att inträffa någon gång mellan 1965 och 1970, visade sig stämma. För, USA nådde peak oil år 1970.

Under de senaste årtionden så har olika geologer argumenterat om när global oil peak kommer att inträffa, och det talas om någon gång mellan 2025 och 2035. Den internationella energy organisationen (IEA) som är en Paris baserad organisation har å sin sida kommit fram till att peak oil production troligtvis inträffade år 2006.

Men, om fokus ligger på det som kallas för global peak oil per capita, så inträffade det redan år 1979 i samband med den andra industriella revolutionen.

Det som nu utspelas handlar om att många människor är trötta på att styras  arbiträrt av brutala ledare, och samhället som kännetecknas av en skenande korruption, och där beskyddarvälde styr istället för meriter, och samtidigt så berikar sig de som sitter vid makten på de fattigas bekostnad. Det gör att många unga människor kräver förändring.

I Mellan Östern pyr det under utan och det som håller på att ske är en stor förändring av maktsystemet från att vara hierarkiskt till att röra sig åt sidorna istället. Internetgenerationen som påbörjades  genom att denna generation började utmana de centraliserade mediakonglomeraten som finns i västvärlden, och det gjordes genom att de började att dela musik och information med vänner. Det leder nu till att de har blivit en maktfaktor i delar av Mellan Östern, som utmanar den centralstyrda politiska makten och de av tradition väldigt auktoritära regimerna (Rifkin.2011:13-18).

profil 3

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: