Den tredje industriella revolutionen

Jeremy Rifkin lyfter fram något mycket viktigt i sin nyaste bok. Han påpekar helt enkelt att olja och andra fossila bränslen har kommit att bli det som vi byggt hela vår industriella livsstil på, och samtidigt har vi skapat och utvecklat teknologier som har kommit att bygga på dessa ohållbara energislag.

Hela den industriella infrastrukturen som är byggt på fossila bränslen är väldigt föråldrat och något som är bortom alla möjligheter att reparera. Resultaten ser vi runt om i hela världen men en skenande arbetslöshet och detta samtidigt som regeringar, företag och konsumenter är hårt skuldsatta. Något annat som har kommit att ske är att levnadsstandarden har kommit att sjunka i ett flertal länder.

I dagsläget är över en biljon människor, vilket är en sjundedel av hela mänskligheten hungriga, och riskerar svält Samtidigt så varnar forskare inom milöområdet för att detta fossilberoende riskerar att leda till mycket omfattande klimatförändringar, och att dessa klimatförändringar hotar att destabilisera ekosystemen runt om i världen.

Den tredje industriella revolutionen!. Jeremy Rifkin har genomfört ett flertal detaljerade studier och undersökningar, och då kom han fram till att de stora ekonomiska revolutionerna inträffar när ny kommunikationsteknologi kopplas samman med nya energisystem.

Nya så kallade energiregimer gör det möjligt att skapa mer av ömsesidigt beroende ekonomisk aktivitet, vilket i sin tur leder till utökat kommersiellt utbyte, som i sin tur möjliggör mer av inkluderande sociala relationer. Vi kunde redan på 1990-talet se att sammankopplingar av kommunikation och energi var i sin linda.

Samtidigt började internetteknologi och förnybarenergi närma sig vissa sammanslagningar för att skapa en ny och kraftfullare infrastruktur, för det som Rifkin har valt att kalla för Den tredje industriella revolutionen (TIR) som skulle komma att förändra världen Denna tredje industriella revolution har kommit att sprida sig snabbt till olika länder i Asien, Afrika och Latinamerika (Rifkin.2011:1-4).

profil 3

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: