Archive for December, 2014

Att lära sig ännu mer

December 31, 2014

När vi nu är inne på årets sista dag, så ser jag verkligen fram emot nästa år. Har redan ett bokpaket beställt med bland annat två böcker om SEO (Search Engine Optimization), men även en spännande bok om demokrati, och globalisering. Förutom detta så ingår det i paketet en spännande och rykande färsk bok om sociala medier, en bok om Mellan Östern, och en bok om Ryssland.

På det här sättet får jag lite mer faktabaserat material till min omvärldsbevakning, och samtidigt får jag också möjlighet att lära mig mer om sociala medier och sökmotoroptimering. Så, det här kommer att bli en stor hit!.

I och med att förändringarna sker i så snabb takt idag så gäller det att hänga med. För, det är svårt att ta i kapp när man väl halkar efter. Det har jag märkt personligen i mina olika ämnen från min utbildning. Det har kommit massvis med nya böcker och de har jag inte alls hunnit med att läsa.

Men, dygnet innehåller som sagt var bara 24 timmar så det gäller att ha en plan och en strategi för sitt arbete.

Så, det har medfört att jag fokuserar på omvärldsbevakningen i första hand. Däribland omvärldsbevakning av sociala medier som publiceras på Twitterkontot Megasocial PR. Sedan publicerar jag lite spännande omvärldsbevakning på Google+ där jag har en sida som kallas för “Drakenberg information och omvärld”. Dessutom har jag rätt så nyligen startat en grupp för omvärldsbevakning på Facebook, som kallas för “Vår omvärld – dina möjligheter”.

profil 3

Advertisements

Så förändras drömmen om livskvalitet

December 30, 2014

Jeremy Rifkin tar upp att det nu pågår en förändring vad gäller våra drömmar om livskvalitet. Han börjar sitt resonemang med att den tredje industriella revolutionen förändrar vår syn och känsla för relationer. Det som sker är att vi nu går från fokus på “jag” till att istället ha ett gemensamt ansvar för våra medmänniskor. Detta därför att vi nu börjar se vårt gemensamma ansvar. Som exempel använder han området energi, och hur vi kan dela med oss av den förnybara energi som vi producerar så att fler får del av dessa resurser och dess fördelar. Dessutom har medvetenheten om att vi nu är mer sammanlänkade än tidigare, och sakta växer det fram en ny dröm om livskvalitet och det i första hand bland ungdomarna. Detta nya sätt att se på livskvalitet baseras på gemensamma intressen, mer sammanflätade relationer, och att fler människor och länder är ömsesidigt beroende av varandra. Nästa steg han tar i sitt resonemang handlar om friheten, och där påpekar Rifkin att vi inte längre når verklig frihet genom att vara fullständigt oberoende av andra människor och att varje människa inte är en “ö”, och att verklig frihet får vi genom ett djupare deltagande tillsammans med andra människor. Om frihet optimeras så kan det mätas genom den rikedom och mångfald som ens erfarenheter och de sociala banden ger oss. Denna nya dröm om livskvalitet kan enligt Rifkin bara nås genom kollektiv erfarenhet, och att det därför inte är möjligt att uppskatta livskvalitet genom att isolera sig och exkludera andra människor (Rifkin.2011:221-222).

profil 3

Freemium som affärsmodell – en framgångssaga

December 29, 2014

Hur kan vi förstå den innovativa affärsmodellen freemium?. Det är en modell som går ut på att du som näringsidkare ger bort en produkt helt gratis till en stor grupp av användare. Sedan säljer du en premium produkt som innehåller fler funktioner och det till en mindre grupp av användare.

Den här affärsmodellen har kommit att få ett stort genomslag bland så kallade Internet start-ups, men även bland de som utvecklar applikationer för smartphones. De av oss som är aktiva och nätverkar på LinkedIn har en hands-on erfarenhet av denna affärsmodell, och samma sak gäller för användare av Dropbox. Inom business to business så har denna affärsmodell kommit att fungera mycket bra enligt Vineet Kumar som skrivit en artikel om affärsmodellen som har publicerats i Harvard Business Review. Han nämner exempel som Box, Splunk och Yammer.

Johan Ranefors som är grundare av Glimworks i Lund lyfter å sin sida fram att många företag använder den här affärsmodellen därför att deras huvudsakliga mål inte är att sälja mer utan att förbättra världen.

Glimworks kom att använda denna affärsmodell därför att företaget har en vision om att skapa samhällstjänster, och då samarbete med andra. På det här sättet så bjuder företaget istället in till ett samarbete som innehållet både givande och tagande av värden som inte är baserat på pengar förklarar Johan mycket entusiastiskt.

Vilka för- och nackdelar ser han då med denna innovativa affärsmodell?. Han lyfter bland annat fram att en av fördelarna är att kunden kan få prova på och då se hur produkten fungerar, och hur det är att samarbeta med det företag som står bakom tjänsten.

En generell fördel som Johan ser är att fler kunder kan använda och bidra till att den tjänst som erbjuds blir ännu bättre, och att det samtidigt har ett värde för dem och för samhället. Den främsta nackdelen som han nämner är att den support som erbjuds inte är lika bra och snabb som fallet är för olika typer av betaltjänster.

Finns det då några vanliga misstag som bör undvikas?. Här svarar Johan att det är viktigt för företaget att vara mycket tydlig, och tala om för kunden vad som är fritt och vad som kostar pengar.

https://www.glimit.se/ – upptäck nya matupplevelser

profil 3

Mikael Drakenberg

Statsvetare, skribent och omvärldsbevakare

Bortom höger mot vänster – yngre ungdomars politiska mindset

December 28, 2014

Jeremy Rifkin berör det här med “bortom höger och vänster” i sin bok: The Third Industrial Revolution. I denna bok påpekar han bland annat att ungdomar under 20 år inte längre framhäver sina ideologiska övertygelser, och att ideologierna därmed håller på att försvinna. Det som lyfts fram av Rifkin är bland annat att unga människor inte länge är intresserade av att debattera de centrala poängerna inom kapitalismen, socialistisk ideologi, eller de många olika nyanserna av geopolitisk teori.

Deras politiska lutning är nämligen konfigurerad på ett helt annat sätt. Han hänvisar också till att deras forskning visar på något de länge misstänkt nämligen att ungdomars politiska mindset ser annorlunda ut än tidigare generationers politiska mindset.

Detta märks särskilt kring de yngre ungdomarnas uppfattning om politiska ledare och hur de socialiserade via internetkommunikation. Ungdomarnas politiska förhållningssätt fokuserar allt mindre på höger mot vänster, och de fokuserar istället på det centraliserade och det auktoritära kontra omfördelad kapitalism och samverkan mellan människor. Den generation som växt upp med Internet som kommunikationsmedel har istället en tendens att dela upp världen i människor och institutioner som använder en sluten/hierarkisk modell (top-down) och där bland annat programvaror styrs av licenser. Detta ställer de mot de som förespråkar mer av öppenhet / transparens och ett öppet tänkande (Rifkin.2011:139).

profil 3

Vad leder till ekonomiska framsteg – två olika perspektiv

December 28, 2014

När gör ekonomin störst framsteg – två olika perspektiv!. Många amerikaner har övertygats om att de största ekonomiska framstegen görs när regeringen drar sig tillbaka och låter kapitalismens osynliga hand var det som styr över den oreglerade marknaden. Européer och andra delar av världen är inte lika övertygade om oreglerad och libertariansk kapitalism fungerar. De menar istället att vissa ingripanden i ekonomin av regeringen kan vara bra för att upprätthålla en balanserad social marknadsmodell. Dock finns det fortfarande en liten skara som populistiskt nog håller fast vid att regeringen ska dra sig tillbaka och inte spela någon större roll inom marknadsekonomin. Detta som vi samtidigt behöver en mer aktivistisk regering som engagerar sig tillsammans med den privata sektorn för att åter få handeln att skapa tillväxt. Trots att marknaden fortfarande anses utgöra den kommersiella motorn för att stödja uppfinningsrikedom och entreprenörskap, så har marknaden aldrig ensam mäktat med att skapa en ekonomisk revolution enligt Jeremy Rifkin (Rifkin.2011:128-129).

profil 3

En ekonomi för samverkan

December 26, 2014

Den framväxande tredje industriella revolutionen är uppbyggd kring förnybar energi som delas av många och som kan finnas på många olika platser. För det mesta är dessa energikällor gratis, däribland sol, vind, vatten, biomassa och vågkraft. Dessa energislag kan samlas in på miljontals lokala platser och kan sedan spridas till väldigt många tack vare så kallade smarta elnät. Den distribution som det är tal om kräver samverkan istället för den gamla hierarkiska kommando- och kontroll versionen. Den här typen av omfördelad kapitalism leder i sin tur till delade resurser och rikedomar.

En annan förändring är steget från marknadsstyrda till nätverksstyrda affärsorganisationer. Den tidigare problematiska relationen mellan köpare och säljare ersätts nu med en ny form av relation som bygger på samverkan mellan de som fördelar resurser och de som nyttjar resurserna. Vi går från självintresse till ett gemensamma intressen. VI ser också hur vi går från licensstyrda produkter och information till mer av öppenhet och kollektivt förtroende.

Inom ett flertal industrier så ser vi nu hur nätverk konkurrerar med den gamla tidens affärsverksamheter som styrs med hjälp av licenser och mycket begränsad tillgång till information. De traditionellt marknadsstyrda företagen får nu det allt tuffare, då konkurrenter dyker upp inom olika branscher och områden. Den gamla tidens marknadsstyrda företag var inte alls beredda när tex Microsoft fick  konkurrens av Linux. Linux kom att bli en av de första open-source gemenskaperna. Denna gemenskap består av tusentals mjukvaruprogrammerare som samverkar, och delar med sig av sin tid och sin expertis för att förbättra och fixa till buggar i olika mjukvaror så att dessa kan användas av miljontals användare.

Med tiden så har hundratals globala företag, däribland Google, IBM, US Postal Service, och Conoco kommit att gå med i denna nya gemenskap som baserats på Linux open-source.

Idag existerar det nätverk för att dela musik, videos, medicinsk information, resetips, och tusen andra intressen. Nya sökmotorer som Google, och sociala nätverkssajter som Facebook och MySpace har kommit att förändra hur vi arbetar och leker. På bara 15 år så har tiotusentals nätverk för sociala medier med tillhörande gemenskaper kommit att nå miljoner och hundratals miljoner användare. På det här sättet så har det skapats nya plattformar för att skapa och dela bland annat kunskaper, vilket medfört att kreativiteten kommit att ta fart och det har gynnat klimatet för nya innovationer (Rifkin.2011:115-116).

profil 3

Omfördelad kapitalism

December 25, 2014

Under de 21:a århundradet så kommer det att ske en stor förändring av kontrollen över energiproduktionen. Det som kommer att hända är att makten kommer mer och mer att flyttas över från de stora giganterna som baserar sig helt på fossilbaserade bränslen och centraliserad energi, till små producenter som kommer att kunna generera sin egen förnybara energi. Denna demokratisering av energin kommer att få stora konsekvenser för hur vi kommer att organisera mänskligt liv under kommande århundrade. Vi är på väg in i det som kallas för omfördelad kapitalism (Rifkin.2011:107).

profil 3

Plug-in transporter

December 24, 2014

För att kunna lyckas med den tredje industriella revolutionen så måste vi bland annat konvertera fastigheter så att de blir en form av energikälla i miniatyr, där fastigheterna tillsammans bildar ett energiinternet. Detta behövs som en grund för att vi sedan ska kunna ladda framtidens bilar som går helt på el eller som drivs av vätgas.

Den första bilen som drivs av en bränslecell rullade av bandet år 2011. Den amerikanska regeringen har investerat sammanlagt 2,4 biljoner dollar för att möjliggöra för nästa generations elbilar. De erbjuder dessutom köparna en skatterabatt på 7500 dollar för att det ska bli billigare att köpa en sådan bil.

Jeremy Rifkin berättar att under de senaste 12 månaderna så har fler av de ledande biltillverkarna skrivit avtal med de ledande energibolagen och företag som levererar relevant infrastruktur för så kallade smarta elektriska plug-in transporter. Det här har satt fart på utbyggnaden av laddstationer längs de amerikanska motorvägarna, men även vid olika garage, parkeringsplatser, och vid en del kommersiella platser.

General Motors har tex ingått ett partnerskap med ConEdison, New York Power Authority, och Northeast Utilities för att möjliggöra sin stora satsning Chevrolet Volt.

I Tyskland så har Daimler ingått ett partnerskap med RWE, som är tysklands näst största energileverantör för att kunna bygga upp laddstationer för att kunna ladda smarta elbilar, däribland Mercedes bilar runt om i huvudstaden Berlin. I Frankrike så har Toyota ingått ett partnerskap med EDF, som är Frankrikes största energibolag, för att bygga laddstationer i Frankrike och i en del andra länder.

År 2010 så presenterades en studie som genomförts av managementföretaget PRTM Projects, och resultatet som studien visar på är att år 2020 så kommer elbilsbranschen att vara värd cirka 300 biljoner dollar, samtidigt som de skapar mer än en miljon nya jobb inom den globala ekonomin. År 2030 så räknar man med att laddstationer för elbilar kommer att finnas i princip överallt. År 2040 så beräknar man att hela 75% av det som kallar för light duty vehicles kommer att gå på el.

I september 2009 så gick Daimler samman med bland annat EnBW, Linde, OMW, Shell, Total, Vattenfall, The National Organization of Hydrogen, och Fuel Cell Technology för att etablera ett  nätverk för bränslecellstationer runt om i Tyskland. De beräknar att kunna massintroducera bränslecellbilar år 2015 (Rifkin.2011:59-62).

profil 3

Att förstå konflikten i Mellan Östern

December 23, 2014

Andrew Kaplan förklarar konflikten i Mellan Östern på så sätt att Imam Hussein helgedomen är en av de heligaste platserna i Mellan Östern. Detta därför att Hussein ibn Ali var barnbarnsbarn till profeten Mohammed. Hussein och hans följare dödades i samband med slaget om Karbala år 680. Mordet på Hussein var den slutliga utlösande faktorn för konflikten mellan shiamuslimer och sunnimuslimer. Helgedomen i Karbala är den näst heligaste platsen efter Mecca för världens shiamuslimer (Kaplan.2014:183).

profil 3

Det smarta energinätet

December 22, 2014

Den amerikanska regeringen har beslutat om att göra finansiering möjligt av ett smart energinät som täcker hela landet. Denna finansiering kommer att användas för att installera digitala elektriska mätare, sensorer för att överföra energi, teknologi för att spara energi till senare behov.

Detta kommer att bidra till att omvandla dagens energinät till ett smart nät. Detta smarta energinät kommer att utgöra grunden för den nya ekonomin.

Precis som att Internet medförde att det skapades massvis av nya jobb och företag, så kommer vi att se en liknande utveckling när det smarta energinätet finns på plats. Detta smarta energinät kommer att vara 100 eller 1000 gånger större än Internet berättar Marie Hattar, som är vice President för Cisco Network systems solutions group (Rifkin.2011:51).

profil 3