Google+ – en viktig plattform för bland annat PR-branschen

Regina Luttrell som skrivit den rykande färska boken “Social media – How to engage, share, and connect” lyfter fram Google+ som mycket viktigt. Det gäller i första hand för personer verksamma inom PR-branschen.

Detta därför att Google+ nätverk når en stor mängd människor, och har 359 miljoner aktiva användare varje månad. Tillväxten under perioden juni 2012 till mars 2013 var 33 procent. Skillnaden mellan Facebook och Google+ är att FB fokuserar på att koppla samman användare med existerande vänner, och användarens relationer till dessa personer och på så vis klumpa ihop alla i en enda grupp.

Google+ å sin sida vill hjälpa användaren att etablera nya kontakter, hitta intressanta personer, och att upptäcka personligt innehåll, samtidigt som man håller sina kontakter var för sig men att de har jämbördig status. Det som gör Google+ annorlunda är att man ger användaren “makten” att skapa och anpassa cirklar av kontakter, och att de sedan kan grupperas beroende på vilken form av relationer det handlar om.

Google+ har den fördelen att “varumärken” kan möta användarna i realtid, vilket inte erbjuds på Facebook. Slutligen så finns 1+ funktionen. Det fungerar som så att varje användare kan ge rekommendationer, vilket också leder till ett visst inflytande på andra delar av Google. För, det visar sig nämligen att rekommendationer med 1+ dyker upp på andra websajter, visar ads, search ads, Google search, och numera också G+ sidor. Detta underlättar integrationen tvärs över Googleś olika plattformar och tjänster däribland Google search, Gmail, och Youtube (Luttrell.2015:107-109).

profil 3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: