Att leta efter sin egen plats

Vi lever i en spännande tid med snabba förändringar. Men, förändringarna började egentligen för längesedan och då talades det inte så mycket om det här. Då handlade det mest om att företag köptes och såldes mellan ägare i olika delar av världen. Sedan har människan följt efter, och numera är det så vanligt att människor lever på olika platser under sitt liv, åtminstone är det så i en del länder utanför Europa. I USA så flyttar folk ofta tvärs över kontinenten för jobb, och det är inte något konstigt. Men, så är ju engelska det gemensamma språket överallt.

I Europa däremot har vi 28 olika medlemsländer med 28 olika språk. Det innebär att det blir mycket svårare med rörligheten. Dessutom har varje land sina egna lagar, regler, traditioner, religioner, kulturer och språk. Det gör att norra Europa inte har särskilt mycket gemensamt med övriga EU-länder. Sverige har mest gemensamt med de nordiska länderna och språket är inte något större problem.

Arbetsmarknadsforskning visar på att i Sverige så flyttar eller rör sig folk mest lokalt och regionalt. Det gör att när jobben försvinner från dessa platser så uppstår svåra ekonomiska och sociala umbäranden som landet inte klarar av att hantera.

Så, när arbetssökande är öppna och ärliga med att de kan tänka sig att flytta till ett jobb någon annanstans i Sverige, så tas det inte på allvar och ansökan läggs till handlingarna och ignoreras. Det leder i sin tur till att människor inte kommer till sin rätt och riskerar att fastna i ensamhet och utanförskap.

Något annat som skiljer de nordiska länderna från andra länder, är kulturen. Här är det mycket av tystnadskultur, och att man inte aktivt går fram till och pratar med andra människor. Svenskarna är kända för att ha en mur, och att de inte släpper in någon innanför den muren. De kallar muren för den privata sfären.

Något annat som kännetecknar Sverige, men även delar av våra närmaste grannländer är en kollektivism, som är den totala motsatsen till jag-kulturen som finns i bland annat USA. Det medför att den som tar plats och visar på att jag kan, jag är duktig osv riskerar att inte accepteras därför att han/hon inte lever utifrån de kollektiva normer vi har, och som säger att man inte ska sticka ut, inte ta plats, inte visa att man kan något. Det här brukar kallas för den oskrivna Jantelagen.

Så, de som har bott delar av sitt liv i en annan kultur blir därför ofta bemötta med stor misstänksamhet eller exkludering när de flyttar hem. Det gör att en del av dessa personer kan få mycket svårt att hitta och skapa sig en plats i samhället och på arbetsmarknaden, och riskerar därmed utanförskap och att inte känna sig välkomna.

Därför kan det uppstå situationer där personer letar efter en plats i samhället och på arbetsmarknaden under stora delar av livet. Sådant kan givetvis påverka individens känslor och beteende. För, blir man bemött med stängda dörrar så är det klart att man blir besviken och kanske visar det utåt. Den som då uppfattas av andra som negativ, riskerar att exkluderas därför att det har växt fram en kultur där det inte anses som acceptabelt att visa sig svag.

När vi därför ser och upptäcker situationer där människor exkluderas, så bör vi iställlet sträcka ut en hand, och fråga: Kan jag hjälpa dig på något sätt?.

Sedan kan det vara på sin plats att istället för rädsla och fördomar, våga visa sig nyfiken gentemot de som känner eller upplever utanförskap. För, vem vet det kan faktiskt bli en mycket positiv erfarenhet att öppna upp inför en annan människa, vilket kan leda till nya vänner och livslång vänskap.

Mycket handlar om att jobba med sina egna fördomar, värderingar och attityder gentemot andra människor, andra länder och andra kulturer.

profil 3

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: