Skapa strategi för sociala medier

Det blir allt viktigare att skapa en strategi för företagets närvaro i de sociala medier. Ett antal centrala punkter bör ingå i en sådan strategi.

Börja med en målplan och utveckla tydliga mål och överväg noga hur denna aktivitet passar in i din kommunikationsstrategi. Du behöver även ta dig tid att avgöra om dina kunder använder något speciellt socialt nätver.

Planera innehållet. Formulera en plan för att underhålla innehållet. Sociala sajter måste underhållas för att kunderna inte ska lämna. I din sociala strategi så måste det framgå tydligt hur ofta ni uppdaterar innehållet, dvs om det är per timme, per dag, per vecka eller månatligen.

Upprätta en kommunikationsplan. Företagen måste bestämma sig för vilken typ av kommunikation de behöver för att engagera kunderna.

Det är lika viktigt att upprätta en operationsplan, och det handlar om att komma överens om vem som sköter företagets sociala sajt. Samtidigt behövs det att företaget upprättar protokoll över hur företagets rykte ska hanteras, och vilka regler som ska styra över innehållet.

Slutligen behöver företaget upprätta en utvärderingsplan, som sedan följs upp. Där ska det finnas reglerat om hur företagets närvaro i sociala medier ska utvärderas.

profil 3

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: