Därför bör du använda Podcast

I den rykande färska boken Social media – How to engage, share, and connect så tar Regina Luttrell upp varför du bör använda dig av Podcast. Hon nämner till en början att många tyvärr glömmer bort att integrera Podcast som en del av sin sociala strategi. En stor fördel med Podcast precis som med blogg är att du “äger” innehållet, vilket samtidigt betyder att du har fullständig kontroll över det som du skapar och delar.

Precis som med en blogg så anser Regina Luttrell att du måste utgå ifrån min målgrupp, och rikta din marknadsföring klart och tydligt till målgruppen eller målgrupperna. Fördelen med Podcasts är att det tillåter företag att spela in till exempel seminarier, konferenser, bjuda in medverkande / samarbetspartners, och det går till och med att hålla månatliga talk shows, eller rundabordssamtal. Det finns i princip inga begränsningar vad gäller innehållet, och det är kreativiteten som styr hur värdefullt innehållet kommer att bli.

Att skapa, redigera och publicera Podcasts är mycket enkelt. Den enda utrustning som du behöver är en data, en tablet, en mikrofon, internetuppkoppling och ett fantastiskt innehåll. Angående val av format för att spara din Podcast så finns det stora valmöjligheter däribland .m4a, .mp3, .mp4, .mov, .pdf, och .epub.

Dina lyssnare behöver inte ens sitta vid datorn utan de kan likabra vara var som helst, tex på gymmet, ute på promenad med hunden, i bilen på väg till jobbet.

Den stora fördelen med just Podcast är att det går i ett utan avbrott, vilket skapar kvalitetstid tillsammans med dina lyssnare. En bonus i det här sammanhanget är att prenumeranter får meddelande om när det finns nytt innehåll.

Syftet hos de som skapa Podcasts är att läsa sina RSS flöden och automatiskt ladda ner mediafiler som användarna kan lyssna igenom. Den som själv skapar en Podcast kan ladda ner ljudfiler som mp3 format, videos, nyhetsflöden, texter och fotografier.

Genom att utveckla Podcastens egen röst så skapar du en unik relation till din målgrupp och kundgrupp. Nyckeln till all närvaro i social media är förmågan att vara äkta. Inspelade ord har dessutom ett mycket större genomslag för att skapa och upprätthålla relationer än vad som är fallet med det skrivna ordet. Dessutom skapar en “äkta” connection lojalitet mellan producent och åhörare. Så, den som håller i det hela måste kunna engagera sin publik och förmå dem att återkomma, och då är det extra viktigt med ärlighet och attityd.

Det har aldrig varit enklare att dela och sprida sin Podcast än idag, då det kan göras via sin egen och andras hemsidor, eller via en blogg, men det går också att sprida via flera olika sociala kanaler som företaget använder i sitt arbete (Luttrell.2015:91-92).

profil 3

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: