Tio punkter att tänka på innan du/ni startar en företagsblogg.

Ett beslut att starta en blogg ska tas seriöst och inte lättsinnigt. Det tar både tid och resurser att starta, och sedan utveckla bloggens egen röst, och för att bygga ett aktivt community runt er blogg.

Här kommer de tio punkter som Regina Luttrell lyfter fram i den rykande färska boken “Social media – How to engage, share, and connect”. (1) Bestäm er för vem som ska ingå i ert bloggteam, (2) bestäm er för bloggens syfte, (3) bestäm er för vilken eller vilka målgrupper ni vill rikta er till, (4) bestäm bloggens röst och personlighet, (5) bloggens mening och typ av innehåll måste slås fast, (6) etablera en redaktörskalender för bloggen, (7) utveckla ett publikationsschema för bloggen, (8) ta fram och etablera ett tydligt regelverk för bloggen, (9) utveckla en princip för att processa och presentera det viktigaste runt varje tema, och (10) satsa på att utveckla en marknadsföringsplan för er blogg (Luttrell.2015:87-89).

profil 3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: