Det socialliberala alternativet inför 2018

Det som gör socialliberalerna så unika är att partiet finns där folket finns. Partiet har inte något fint partikontor i Stockholm som kostar en massa pengar, och de har heller inte några avlönade partifunktionärer. Partiet Socialliberalerna lever helt enkelt så som vanligt folk lever. Här finns en positiv attityd där de engagerade hjälps åt, och här förekommer inte några maktkamper där någon försöker sticka kniven i ryggen på någon.

Förutom detta så har partiet högt i tak, och det blir synligt i den stora gruppen socialliberalerna där diskussionerna pågår aktivt, vilket välkomnas varmt. Här försöker ingen att tysta någon annan så som tyvärr är fallet i många av de etablerade partierna. Socialliberalerna har heller inte någon etablerad lista med kandidater där några makthungriga individer ägnar sig åt att “putta ner” personer till icke-valbar plats, vilket förekommer i en del andra partier.

Människan och klimatet först är självklart för socialliberalerna, då partiet förstår att utsläpp som orsakas av människor skadar miljön och att vi därför måste alla slå sina kloka huvuden ihop för att hitta alternativ till olja, bensin, kol och andra fossila bränslen. Förnybarenergi, tex vattenkraft, vindkraft, solenergi måste därför vara en del av framtidens energislag.

Socialliberalerna väljer ofta att ta utgångspunkt i forskningen, både nationellt och internationellt. Eftersom partiet är kritiskt mot mainstream media, så har de också utvecklat en egen tidning som fått namnet Socialliberalernas nyheter.

Här hittar läsarna länken till partiets hemsida, och partiet utvecklas sakta men säkert, och på ett ansvarsfullt sätt:

http://www.socialliberalerna.eu/

En rogivande sommarkväll

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: