Medielandskapets förändring

I den rykande färska boken Social media – How to engage, share, and connect så beskriver Regina Luttrell bland annat hur medielandskapet har förändrats på grund av Internet. Bland annat så lyfter hon fram att journalister och tidningarna måste inse att idag kan i princip vem som helst med en dator och internetuppkoppling bli sin egen publicist och redaktör. Denna förändring började ske för många år sedan genom att det började dyka upp bloggar med varierat innehåll. Denna förändring innebar att helt plötsligt så kunde människor göra sin röst hörda utan att behöva få en artikel publicerad i någon tidning.

Idag är det mycket vanligt att enskilda individer kommenterar journalisternas artiklar, kommenterar deras inlägg på Twitter, men även att de engagerar sig i olika debatter. De sociala medierna innebär att det talade och skrivna ordet sprids mycket fortare än tidigare, då det i princip sker omgående.

Dagens reportrar måste därför kunna skriva, vara online, skapa videos och redigera videoinslag samtidigt som de interagerar och uppehåller en närvaro online. Den nya typens reportrar och det användargenererade innehållet har därför kommit att förändra medielandskapet och relationerna i grunden (Luttrell.2015:66).

IMG_1141

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: