Yrkestrafiken behöver förbifarten för sina leveranser

Något som har diskuterats ganska mycket åtminstone fram till relativt nyligen är förbifart Stockholm. Här har ju Alliansen en helt annan uppfattning än vad den nya majoriteten i Stockholms stadshus har. I en regeringspromemoria från år 2009 så påpekas det bland annat att fördelarna med Förbifart Stockholm är att den tilltänkta förbifarten kommer att bidra till att avlasta den flaskhals som E4 genom Stockholm nu lever med. Det innebär också att den trafik som inte har slutmål innerstaden då kan ledas en annan väg via förbifarten och därmed bidra till minskad trängsel.

Miljöpartiet hänvisar ofta till att allt kan lösas med utbyggt kollektivtrafik istället för Förbifart Stockholm. Men, vad de glömmer bort är de lokala och regionala transporter av varor som måste fram till köparna / beställarna. Det är inte varor som går att bära omkring på pendeltåget, tex tunga mattor som kommer tillbaka från tvätten.

För att minska på de verkliga trafikpropparna in mot stan så är det därför bättre att satsa på förbifart Stockholm. Som det fungerar idag och som det har fungerat under en längre tid så kryper tex trafiken på Essingeleden fram i rusningstrafik, och det går i princip snabbare att promenera vid sidan om köerna.

Så, att skjuta upp bygget av förbifart Stockholm är kapitalförstöring. En del som har räknat på vad det skulle kosta att skjuta upp bygget har kommit fram till siffran 700 miljoner kronor. Det är givetvis mycket pengar, speciellt om man inte har pengarna. Den 23 oktober 2014 så fattade regeringens slutligen beslutet om att skjuta upp byggstart till den 1 maj 2015 enligt uppgifter som finns publicerade på Trafikverkets hemsida. Nu har dessutom Stockholms handelskammare beräknat frysningen av projektet kommer att kosta någonstans runt 2 miljarder kronor.

En fördel med byggandet av förbifart Stockholm är att det skulle vara en fördel för de som idag står utanför arbetsmarknaden. På Trafikverkets hemsida berättas det nämligen om att Trafikverkets projekt förbifart Stockholm och Stockholms stad har tecknat ett avtal om samarbete. Avtalet mellan parterna är tänkt att underlätta för de som är arbetssökande att kunna komma i kontakt med de entreprenadföretag som är inblandade i att bygga förbifarten. De grupper som det fokusera på är de som kan komma ifråga för så kallade lågtröskeljobb, lärlingar från gymnasiet eller komvux, men även en del akademiker med hela eller delar av sin utbildning genomförd utomlands.

Så, en slutsats vi drar av beslutet om att frysa projektet Förbifart Stockholm är att de jobb som det skulle innebär att bygga Förbifart Stockholm och det som Stockholms stad och Trafikverket kom överens om nu inte blir av. Med tanke på att det är tal om ett skriftligt avtal så gäller ju avtalslagen. Så, frågan är då vem ska betala skadeståndet det innebär att bryta mot avtalet?. Med tanke på hur svårt de här människorna har att få jobb så innebär det att deras hopp om jobb grusas. Så, först lyfter man deras hopp och sedan slår man undan benen för dem. En annan slutsats vi drar är att en försening av bygget kommer att kostar miljarder, vilket är en orättvis nota att skicka till skattebetalarna. Slutligen resonerar vi som så att transporter som inte kommer fram i tid eller inte alls kommer fram till kunden kostar väldigt mycket pengar. Den notan bör nu istället bara gå till de partier i Stockholms stadshus som röstat för en frysning av projektet.

profil 3

Mikael Drakenberg

Statsvetare, skribent och omvärldsbevakare

Jennifer Lind

Jennifer Lind

Företagare och kommunpolitiker (M)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: