Engagera din målgrupp

Att engagera sig i en konversation med sina konsumenter och med de som kan påverka är den viktigaste komponenten i en social strategi.

Det här är precis vad som sker vad gäller sociala medier. På våra arbetsplatser är det inte ovanligt att PR-experterna får höra att alla är på Facebook, så skapa en sida åt oss på Facebook.

En organisation måste vara aktiv där konsumenterna finns. Om dina konsumenter inte finns på Facebook, så är det onödigt att slösa med värdefull tid, och du måste därför analysera var dina kunder är innan du väljer vilken plattform du ska vara aktiv på.

Den sociala strategin är unik för varje enskilt företag och varje varumärke.

En viktig lärdom är att ditt företag kan få ovärderlig kunskap genom att genomföra forskning och analyser för att på det sättet mäta företagets närvaro i den sociala sfären. Resultaten av denna analys ger företaget en vägledning kring vilken nivå och hur mycket de ska engagera sig för att föra en dialog kring organisationen och varumärket (Luttrell.2015:43-44).

IMG_0837

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: