Optimera företagets budskap i sociala medier

I den rykande färska boken Social media – How to engage, share, and connect så tar författaren Regina Luttrell upp hur viktigt det är med att optimera företagets budskap i sociala medier. Bland de saker som hon tar upp finns bland annat att organisationen måste lyssna på vad som sägs och lära sig utifrån detta. För, sanningen är den att aktieägarna kommer att tala om ditt varumärke med eller utan dig. Men, konversationerna kommer att vara så mer meningsfulla om du är med aktivt. De som jobbar med PR i praktiken agerar i en helt ny värld där människor har kommit att förvänta sig en transparent kommunikation. Det är detta som numera är PR-folkets uppdrag. Meningsfulla utbyten mellan människor med konkret substans i det som sägs är jätteviktigt för att båda parter ska bli nöjda.

Här spelar verktyg som social mention stor roll. För, detta verktyg kan användas för att spåra och mäta i realtid det som sägs om dig, ditt företag, era produkter, eller annat som diskuteras på nätet och då särskilt i de sociala medierna. Social Mention övervakar mer än 100 olika social media sajter däribland Facebook, Twitter, Friendfeed, Youtube, Digg, och Google. Det finns även andra viktiga verktyg som företaget kan behöva för att lyssna men även för att rikta in sig när företaget vill samla in viktiga mätdata tex Sprout Social, Meltwater, Sysomos, Radian6, Linkfluence, Spiral16, Klout, och Collective Intellect (Luttrell.2015:42-43).

IMG_1098

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: