Sociala medier och global omvandling

Det går att förstå sociala medier utifrån den globala förändring som hela tiden pågår. Med varje förändring så sker också en förvandling enligt Regina Luttrell.

Vad som sker är att vi connectar med varandra genom sociala nätverk online och i virtuella gemenskaper, chat rooms, messenger, nyhetsgrupper, spel, wikis, bloggar, mikrobloggar och sajter för videodelning. Människor etablerar och upprätthåller sociala relationer, men de vidtar även kollektiva aktioner. Det som skett under de senaste 20 åren är att en global gemenskap har växt fram. Internet, cyberspace, virtuella gemenskaper är numera helt naturliga beståndsdelar av denna globala förändringsvåg. Samtidigt har Internet skapat en generation av människor som har vant sig vid att hitta sina egna svar, skapat sina egna system, och som format deras egna gemenskaper. Den roll och påverkan som olika sociala nätverkssajter har på samhället som helhet börjar vi se sakta men säkert (Luttrell.2015:37-38).

IMG_1141

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: