Jag vill så otroligt mycket

Jag vill så otroligt mycket!

Just nu fokuserar jag mycket på de sociala medierna, och på att skriva olika texter, däribland debattartiklar som publicerats i olika tidningar. Bland annat administrerar jag två viktiga grupper på Facebook. Den ena handlar om trafiksäkerhet och den andra om solenergi. Sidorna uppdateras bland annat med olika artiklar som jag får fram via min omvärldsbevakning. Där använder jag Google Alerts, men även andra sökvägar för att få fram det senaste. Sedan lägger jag mycket tid på att omvärldsbevaka vad som sker inom området sociala medier, vilket förmedlas dels via min egen sida på FB, men även min sida Drakenberg information och omvärld på Google+. Sedan förmedlas det också via ett Twitterkonto som jag fått förtroendet att sköta.

På Twitter har jag i dagsläget flest följare och de allra flesta är från USA. Så, där skriver jag ofta på engelska för att nå ut till mitt nätverk och deras kontakter. På min sida för omvärldsbevakning på Google+ så har jag gått över till att bara skriva på engelska då världen är så mycket större än Sverige. Vi måste inse att svenska språket är relativt litet i relation till andra stora språk som talas runt om i världen.

Ute hos mig på landsbygden

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: