Rättssäkerhet är centralt för individen i relation till myndigheterna

Utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv så är 1 kap 9 § RF helt central. Där regleras det om att: Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408). En annan central paragraf som berör våra myndigheter och våra lagstiftare är 2 kap 19§. Där regleras det om att: Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Lag (2010:1408).

Något som alla handläggare och jurister bör vara väl medvetna om: Det handlar om att när det uppstår en konflikt mellan nationell rätt och EU-rätt så har EU-rätten företräde. Detta företräde är enligt de etablerade principerna “absolut”.

Fin lördag ute på landsbygden

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: