Min vision och min dröm – människan i centrum

Precis som många andra så följer jag noga utvecklingen här hemma i Sverige, och det finns mycket som behöver och kan bli mycket bättre.

Min vision och min dröm är ett Sverige med “människan” i centrum istället för systemet i centrum. Det handlar både om att se “människan” på våra arbetsplatser, men det handlar också om att se människan och vad han/hon behöver i samband med arbetslöshet eller ohälsa.

I mitt Sverige är det centralt att chefer ute på våra arbetsplatser tar sig tid att bry sig om sina medarbetare och hur de mår. För, arbetsplatser där människor mår bra ger så mycket god PR tillbaka. En arbetsplats där medarbetarna mår bra leder till att de anställda talar väl om sin arbetsgivare, vilket kan leda till att fler vill arbeta där.

En viktig del av min vision är att vi bryr oss mer om varandra, och att var och en får den hjälp han eller hon behöver bland annat vid arbetslöshet. Det handlar också om att vi måste bryta ner de fördomar som idag härskar och som stänger ute funktionshindrade från arbetsmarknaden helt i onödan.

Min dröm är ett samhälle och en arbetsmarknad där varje människa känner sig välkommen, sedd och behövd, och där man tar tillvara varje enskild individs kunskaper, kompetenser och erfarenheter. Lika viktigt är det att öka mångfalden på våra arbetsplatser och att öka jämställdheten inom både offentlig och privat sektor. Förutom detta vill jag öppna upp arbetslivet och göra arbetsmarknaden mer tillgänglig för personer som kommer hit från andra länder, eller som har annan religiös eller kulturell bakgrund.

Vi har inte råd att glömma och ignorera människor, eftersom då ökar vi bara risken för psykisk ohälsa. Vi behöver därför förmå våra myndigheter att förändra sina attityder mot bland annat arbetslösa. Personer som blir ratade gång efter annan måste tas på allvar, vilket inte görs idag. Idag försöker man istället framställa det som att problemet är inte arbetsmarknaden, utan det är individen som är problemet.

Att det dessutom behöver till nytänkande vad gäller den erfarenhetsmur som möter många arbetssökande är helt uppenbart. Här kan vi tittar närmare på den framgångsrika modell som används i Kanada, där Entry Level är en del av modellen. Då öppnas dörrar in till jobb för personer som har bristande eller ingen arbetslivserfarenhet istället för att de ska sitta hemma i sin ensamhet, eller att de göms och glöms i ineffektiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Varje bortkastad / ratad människa kostar enorma summor pengar för samhället. Tänk vad vi skulle kunna göra med dessa pengar. Om de istället släpps in på arbetsmarknaden, och bidrar genom att betala skatt då är mycket vunnet.

Hur kan vi då bryta ner de fördomar som finns mot funktionshindrade och andra som är utanför idag?. Jo, det handlar om personliga möten face-to-face. Det handlar inte bara om en engångsmöte, utan att man träffas regelbundet och börjar skapa en relation till varandra. Då kommer vi snart att se att de är precis som vi andra. Det är inte något fel på personer som är arbetslösa, är långtidssjukskrivna, har något funktionshinder osv.

Jag tror på dig som människa och välkomnar dig med öppna armar. Jag är övertygad om att var och en har väldigt mycket att tillföra både samhället och arbetsmarknaden. Drömmen är helt enkelt ett inkluderande samhälle och arbetsliv där inget människoliv kastas på soptippen.

Eftersom jag själv bott och gått i skola utanför Sverige, så vet jag att individens etniska / nationella ursprung inte är ett hot eller ett problem, utan en stor tillgång.

Min långsiktiga dröm är ett samhälle och ett arbetsliv fritt från alla former av mobbning/exkludering, och ett inkluderande samhälle och arbetsliv där vi tar tillvara på månniskors talanger, förmågor, kunskaper, kompetenser och erfarenheter.

Som engelsktalande så jobbar jag mer än gärna tillsammans med människor från runt om i världen.

För, det är så otroligt viktigt att människor känner sig välkomna, sedda och behövda. Ingen människa ska behöva gå upp på morgonen och känna att “här är jag inte välkommen eller behövd”. Istället är min vision ett samhälle där alla får möjligheten att känna glädje när de stiger upp på morgonen med vetskap om att de har ett jobb att gå till där de är behövda och uppskattade.

Helt enkelt så handlar det om ett mänskligare, inkluderande och tolerantare samhälle!.

IMG_0432

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: