Att erkänna en stat – folkrättsligt perspektiv

Eftersom det varit mycket hårda ord i tidningarna de senaste dagarna på grund av att regeringen nu erkänner Palestina, så vill jag lyfta fram det folkrättsliga perspektivet då det glömts bort i sammanhanget.

När det blir tal om att erkänna en stat så käller följande kriterier för att ett sådant erkännande ska kunna ske: (1) det finns en permanent befolkning, (2) ett tydligt och definierat territorium, (3) det finns en regering, (4) det finns en kapacitet att ingå relationer med andra stater.

Med permanent befolkning menas inte att det måste vara en homogen befolkning, men att den måste vara bofast. Med territorium så menas inte storlek. Med regering så avses en centralregering som har den politiska makten och som har förmågan att lagstifta, och att de har effektiv kontroll över territoriet. Det måste också finnas ett oberoende, vilket betyder att regeringen är suverän och självständig i förhållande till andra stater. Hur går då ett erkännande till i “teorin”. Jo, det finns två olika teorier kring att erkänna en stat, dels (1) den första teorin (declaratory theory) utgår från att erkännandet bara är ett formellt accepterande. (2) den andra teorin ( constitutive theory) som innebär att erkännandet i sig skapar den nya staten som en internationellt rättslig person (Aust.2010:15-16).

Ute på landet 1

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: