Trakasserier i arbetslivet – arbetsgivarens skyldigheter

I den nuvarande diskrimineringslagen så finns det reglerat om arbetsgivarens skyldigheter i samband med trakasserier i arbetslivet. Reglerna finner vi i 2 kap  3 §. Dessa regler kan tillämpas när en arbetstagare upplever att han eller hon blir eller har blivit trakasserad i samband med utfört arbete eller praktik. Lagen är tillämplig i de fall där arbetsgivaren anklagas för att ha trakasserat en arbetstagare eller en person som har sökt arbete. Dessutom måste dessa trakasserier i så fall ha ett direkt samband med en diskrimineringsfaktor, eller om det berör sexuella trakasserier. För, då anses detta utgöra diskriminering. Med trakasserier avses enligt vardagligt språkbruk ett uppträdande som kränker en annan människas värdighet, och som har en koppling till diskrimineringsfaktor (Iseskog.2014:564-565).

IMG_1141

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: