Om uppsägning enligt LAS-reglerna

Om uppsägning enligt LAS-reglerna!. UPPSÄGNING

Det naturliga och som finns reglerat i LAS är att en uppsägning kan göras av både arbetsgivaren och arbetstagaren. När en arbetsgivare ska säga upp personal så är det naturligt att arbetsgivaren meddelar om en uppsägningstid. Under uppsägningstiden så är den anställde bunden av de villkor som finns i det skriftliga anställningsavtalet. För att kunna genomföra en uppsägning så måste arbetsgivaren har saklig grund (7§ LAS). Saklig grund kan vara antingen allmän eller personlig. Hur går då en uppsägning till?.

Det första är att arbetsgivaren varslar arbetstagaren och arbetstagarens fackförening vid uppsägning av personliga skäl. Detta varsel ska ske minst 2 veckor i förväg enligt 30§ LAS. Uppsägningen ska ske skriftligt och lämnas direkt till arbetstagaren. Om det finns en företrädesrätt till återanställning så ska detta meddelas arbetstagaren när han eller hon sägs upp på grund av arbetsbrist. När uppsägningen sker på grund av personliga skäl så anger 9§ LAS att arbetsgivaren är skyldig att underrätta arbetstagaren vilka omständigheter som de åberopar. En skriftlig uppsägning ska dessutom innehålla en så kallad fullföljdshänvisning. Där finns information om hur den enskilda går tillväga för att klaga på själva uppsägningen. Det är mycket vanligt att det uppstår en tvist efter en uppsägning som skett på grund av personliga skäl. Då finns det möjligheter att genomföra tvisteförhandlingar, vilket regleras i MBL, när så påkallas av den fackliga organisationen. Om facket inte kommer med något sådant, så är det upp till arbetstagaren själv att påpeka för arbetsgivaren att han eller hon inte accepterar uppsägningen. Detta finns regleras i 40§ LAS.

Vilka allmänna anledningar finns då till saklig grund för uppsägning?. Dels handlar det om arbetsbrist, men det kan också handlar om brist på pengar eller brist på intresse (Iseskog.2014:166-189).

En uppsägning kan också ske på grund av personliga anledningar. Det man då tittar på är om den anställde har brutit mot något eller några av de åtaganden som han eller hon har gjort i och med att de ingått ett anställningsavtal. I ett anställningsavtal finns det bland annat ett åtagande som handlar om att vara lojal mot arbetsgivaren och att inte begå brott mot arbetsgivaren.

För att avgöra om det finns saklig grund och personliga anledningar till uppsägning så tittar man bland annat på om det har förekommit någon misskötsel, och nästa steg handlar om att göra en bedömning hurvida arbetstagaren varit medveten om sin misskötsel och vilka konsekvenser en sådan misskötsel kan få. Det tredje steget handlar om att undersöka om individens misskötsel har medfört någon skada för arbetsgivaren. En särskilt allvarlig form av misskötsel benämns i arbetsrätten som arbetsvägran. Andra skäl som kan förekomma är bristande samarbetsförmåga eller illojalitet. När det handlar om illojalitet så finns det något som benämns “social illojalitet”, och dit hör bland annat att arbetstagare har snackat skig om arbetsgivaren.

De vanligaste sanktionerna mot en arbetstagare är först en erinran, och nästa steg kan bli att varna arbetstagaren.

IMG_0432

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: