Stridsåtgärder i arbetslivet

Stridsåtgärder 

Med stridsåtgärder menar vi normalt strejk, blockad, bojkott och lockout. Så länge kollektivavtalet gäller så finns det reglerat om fredsplikt i 41§ MBL. Det betyder att så länge avtalet gäller så får inte stridsåtgärder vidtas av någon part. I 41§ MBL finns det också reglerat om ett förbud mot stridsåtgärder som riktar sig mot enmans- eller familjeföretag. Från den så kallade fredsplikten finns det ett antal undantag, nämligen (1) att vidta sympatiåtgärder genom att ta till stridsåtgärder mot sin arbetsgivare för att på det sättet öppet visa sitt stöd för någon annan fackförening som vidtagit någon form av stridsåtgärd gentemot sin arbetsgivarpart. (2) kvarlevande striddsrätt, handlar om att en facklig organisation har en möjlighet att förbehålla sig rätten att vidta en eller flera stridsåtgärder i samband med medbestämmandeavtalet, och det även om de redan ingått ett lönekollektivavtal. (3) indrivningsblockad, innebär att en facklig organisation får rätten att besluta om och arbetstagares rätt att delta i en blockad som har till syfte att lön som är klar och förfallen ska betalas ut.

Att varsla om stridsåtgärder

I 45§ MBL regleras det om att innan en stridsåtgärd vidtas så har både arbetsgivare och fackliga organisationer en skyldighet att komma in med ett varsel, och det skall lämnas allra senast sju dagar innan stridsåtgärderna verkställs. Samtidigt så skall det lämnas ett varsel till medlingsinstitutet som skall vara skriftligt, vilket regleras i 47§ MBL.

Om parterna inte uppfyller sina skyldigheter gentemot Medlingsinstitutet så kan en varselavgift utdömas, och den kan vara allt mellan 30.000 kronor till 100.000 kronor. För att detta skall bli aktuellt måste först Medlingsinstitutet föra talan om saken inför Tingsrätten.

IMG_1140

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: