Finland – Stridsåtgärder i arbetslivet

I Finland så har de sedan år 1962 en lag om medling i arbetstvister. i 1§ så regleras det om att det skall finnas en tjänst som riksförlikningsman, och detta för att främja fungerande arbetsmarknader och för att kunna medla i arbetstvister. i 3§ regleras det om riksförlikningsmannens arbetsuppgifter. I hans uppgifter ingår att (1) samverka med arbetsmarknadsorganisationerna i strävan efter att främja relationerna mellan arbetsgivare samt arbetstagare och tjänstemän samt deras organisationer, (2) på begäran av parterna vara ordförande vid förhandlingar om åstadkommande av arbets- eller tjänstekollektivavtal eller förordna en förlikningsman till ordförande vid förhandlingarna, och (3) sörja för medlingen i arbetstvister i hela landet och vid behov förordna en förlikningsman att sköta en viss medlingsuppgift antingen självständigt eller som biträde för riksförlikningsmannen, och (4) utföra de övriga uppgifter som statsrådet ålägger riksförlikningsmannen.

En stridsåtgärd får inte sättas igång utan att riksförlikningsmannen och motparten varslats två veckor i förväg (7-8§§).

IMG_0437

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: