Arbetsmiljö och straffansvar

Arbetsmiljöfrågorna är alltid aktuella, och därför tänkte jag denna fredag påminna om att det i samband med arbetsmiljö också finns ett straffansvar. Redan år 2006 så skärptes reglerna i och med införandet av företagsbot. När ett företag döms för arbetsmiljöbrott så kan en företagsbot bli det straff som verkställs. Företagsbot kan tillämpas i de fall när företagsledningen inte har genomfört vad de skäligen borde ha gjort, eller att själva arbetsmiljöbrottet har begåtts av en chef/arbetsledare. Företagsboten är inte en fast summa, utan den kan variera mellan 5000 och 10 miljoner kronor.IMG_0472

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: